Whirlpool AKR420IX01 Benutzerhandbuch

Installation und gebrauch, Installation and use, Installation et utilisation

Advertising
background image

5019 318 33260

INSTALLATION UND GEBRAUCH

Hinweis zur Installation: Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der

Dunstabzugshaube muss bei Elektroplatten 60 cm und bei Gasherden oder kombinierten Herden 70 cm

betragen.
Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu

beachten. Sie sollten einen qualifizierten Techniker mit der Installation beauftragen.
Hinweis zu Installation und Gebrauch: Lesen Sie vor Installation oder Gebrauch der Dunstabzughaube dieses

Handbuch aufmerksam durch. Die Abbildungen befinden sich auf den ersten Seiten. Der Hersteller lehnt jede

Haftung für eventuell auftretende Schwierigkeiten, Schäden oder Brände ab, die durch Nichtbeachten der

Anweisungen in diesem Handbuch am Gerät entstehen können.

INSTALLATION AND USE

For installation: The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part

of the cooker hood must not be less than 60 cm for electric cookers or 70 cm for gas or combination cookers.

If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account.

It is advisable to contact a qualified technician for installation.
For installation and use: before installing or using the hood, read this manual carefully. The drawings are found

at the front of the manual. The manufacturer declines all liability for any faults, damage or fires caused by the

appliance as a result of failure to observe the instructions and recommendations given in this manual.

INSTALLATION ET UTILISATION

Remarque concernant l'installation : La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le

dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte ne doit pas être inférieure à 60 cm pour les cuisinières

électriques et à 70 cm pour les cuisinières à gaz ou mixtes.
Si les instructions d’installation du dispositif de cuisson à gaz indiquent une distance supérieure, il est nécessaire

de la respecter. Il est conseillé de consulter un technicien qualifié pour procéder au montage.
Remarque concernant l'installation et l'utilisation : avant d'installer et d'utiliser la hotte, veuillez lire

attentivement ce manuel. Les dessins sont insérés dans les premières pages. Le fabricant décline toute

responsabilité en cas de problèmes, de dommages ou d'incendie résultant de la non-observation des instructions

figurant dans le présent manuel.

INSTALLATIE EN GEBRUIK

Opmerking voor de installatie: De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het

kooktoestel en het laagste deel van de afzuigkap mag niet minder dan 60 cm zijn bij elektrische kooktoestellen

en 70 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd.
Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening

gehouden worden. U wordt geadviseerd een deskundig installateur te raadplegen.
Opmerking voor installatie en gebruik: alvorens de afzuigkap te installeren of in gebruik te nemen eerst deze

handleiding aandachtig doorlezen, de tekeningen vindt u op de allereerste pagina's. De fabrikant aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor eventueel ongemak, schade of brand, die voortkomt uit het niet naleven van de

instructies die in deze handleiding zijn vermeld.

D

GB

F

NL

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: